Best Telugu Motivational Stories Novels, Books, Stories

నా ఫిలాసఫీ... - 5
ద్వారా Madhu

3... సమస్య ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ? Part ____3(a) "గాతకాలం యొక్క ప్రభావం నాపై ఏ మాత్రమూ లేదు"సరే!!! మనమెన్నో విషయాల్ని ప్రస్తావించు కున్నాము ...మనము సమస్య అనుకొనే దాని నుండి ప్రారంభించి, ఎన్నో మలుపులు తిరిగి, ...

నా ఫిలాసఫీ... - 4
ద్వారా Madhu

నా ఫిలాసఫీ Part __2(c) నిజానికి మీరు అనుకునేది అసలు సమస్య కాదుఒక ఆమె తన రూపురేఖల్ని ఎక్కువగా పట్టించుకునేది.... మరీ ముఖ్యంగా ఆమె పంటివరుసలనీ.... ఆమె ఎంతో మంది "పంటి "డాక్టర్లను కలిసింది ...వారంతా కలిసి ఆమె పళ్ళను ...

నా ఫిలాసఫీ... - 3
ద్వారా Madhu

నా ఫిలాసఫీ పార్ట్__3(b)మనల్ని మనము ప్రేమించుకోవడం సమస్య ఏదైనా, నేనెప్పుడైనా, ఎవరితోనైనా ,ప్రయోగించేది ఏకైక మౌలిక ఆధ్యాత్మిక విషయాన్ని... అది "మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం"... ప్రేమ అనేది అద్భుతమైన ఔషధము ....మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం మన జీవితాల్లో అద్భుతాలను

నా ఫిలాసఫీ... - 2
ద్వారా Madhu

నా ఫిలాసఫీ part ___2(a) నా శరీరం ఎప్పుడు ఏదో ఒక అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఉంటుంది... నా శరీరం గాయపడుతుంది.. రక్తము స్రవిస్తుంది... నొప్పిస్తుంది....ఉబ్బుతుంది.. మడదబడుతుంది... కాలుతుంది పుండ్లపాలు అవుతుంది... ముడతలు పడుతుంది... వయసు అయిపోతోంది... సరిగ్గా నడవలే

నా ఫిలాసఫీ... - 1
ద్వారా Madhu

Part___1(b) ఇప్పుడు మనం పట్టించుకోవాల్సినది మనం ఏర్పరచుకున్న మన ఆలోచనలే...ఈ ఆలోచనలను మనము మార్చుకోవచ్చును*బహిర్ ప్రపంచంలో మన సమస్య ఏదైనా ,మన పరిస్థితి ఏదైనా అది మన అంతర్ ప్రపంచపు ఆలోచనలోంచి జనించినదే....మన అంతరంగాన్ని మనం మార్చుకోగలిగితే బహిర్ ప్రపంచంలో ...

నా ఫిలాసఫీ..... - పరిచయం
ద్వారా Madhu

..... నా ఫిలాసఫీ లోంచి కొన్ని సత్యాలు..." జ్ఞానానికి,విజ్ఞానానికి దారులెప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయి "...@.... మన జీవితంలో సంభవించే ప్రతీ అనుభవానికి మనమే బాధ్యులను....@....మనం చేసే ప్రతి ఆలోచన మన భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది....@....ఎల్లప్పుడూ మన శక్తి అంతా ప్రస్త

రహస్యం.. - 6
ద్వారా Madhu

3... రహస్యాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలిమీరొక సృష్టికర్త ...మీరు ఆకర్షణ సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగిస్తూ సృష్టించే ఓ తేలికైన ప్రక్రియ ఉంది... గొప్ప గొప్ప బోధకులు, అవతార పురుషులు తమ అద్భుత కృషితో అసంఖ్యాకమైన రూపాల్లో ఈ సృజనాత్మక ప్రక్రియలో కల్పించుకున్నారు ....కొందరు ...

రహస్యం.. - 5
ద్వారా Madhu

రహస్యం తేటపరచబడింది Part _2జాక్ కాన్ఫిల్డ్ :---మనం అనుభూతులు మనం సరైన మార్గంలో ఉన్నామా లేదా ?మనం సరైన దిశలో పండిస్తున్నామా లేదా? అనే విషయంలో మనకు ఫీడ్బ్యాక్ అందజేసే ఒక నిర్మాణం.... మీలోని ఆలోచనలు ప్రతి దానిని ప్రభావితం ...

రహస్యం.. - 4
ద్వారా Madhu

బాబు ట్రాక్టర్:------ తాసికుడు రచయిత వ్యక్తిగత మార్గదర్శకుడు రహస్యం మీకేం కావాలంటే అది అందిస్తుంది ఆనందం ఆరోగ్యం సంపద మొదలైనవి డాక్టర్ జోబిటాల్ అది భౌతిక తత్వ జ్ఞాని అమ్మకాల నిపుణులు రచయిత మీరేది కావాలనుకుంటే దాన్ని పొందవచ్చు అలా ...

రహస్యం.. - 3
ద్వారా Madhu

2. రహస్యం తేటపరచబడింది (Part -1) మైకెల్ బెర్నార్డ్ బెక్ విత్:--- మనం జీవిస్తున్న ఈ విశ్వంలో భూమ్యాక్షణ సిద్దాంతం లాంటి కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి.... మీరు ఒక భవనం మీద నుంచి కింద పడితే మీరు మంచివారా? చెడ్డవారా? ...

రహస్యం.. - 2
ద్వారా Madhu

బదులు మంచినే ఆకర్షించండిజాన్ అస్సారఫ్:--- సమస్య ఇక్కడే ఉంది... చాలామంది తమకి అక్కర్లేని దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు.... ఆ తర్వాత అదే మాటిమాటికి తమ దగ్గరికి వస్తోంది, ఏమిటని ఆశ్చర్యపోతున్నారు.... జనానికి తమకి కావలసినది దొరక్కపోవటానికి ఒకటే కారణం.... వాళ్ళ

రహస్యం.. - 1
ద్వారా Madhu

........రహస్యం వెల్లడయింది....... [ Part ___1 ]బాబ్ ప్రాక్టస్:----- (రచయిత ,వ్యక్తిగత మార్గదర్శకుడు... )రహస్యం మీకేం కావాలంటే అది అందిస్తుంది.... ఆనందం, ఆరోగ్యం, సంపద.....డాక్టర్ జో విటాల్ :---(ఆదిభౌతిక తత్వ జ్ఞాని, అమ్మకాల నిపుణుడు ,రచయిత) మీరేది కావాలను

వ్యసనం!!!!!
ద్వారా Madhu

వ్యసనం.......!!!!!! చెట్టు ఆకుని శీతాకలం పరీక్షిస్తుంది..... చెరువులో నీటికి గ్రీష్మము పరీక్ష పెడుతుంది.... అలాగే మనిషిని సవాలు చేస్తుంది..... జానపద కథలలో రాజకుమార్తిని ఎత్తుకోవటానికి రాక్షసుడు తగిన సమయం కోసం వేచి ఉన్నట్టు, మనిషి బలహీనత పక్కనే వ్యసనం వేసి

మన బలహీనతలు.....
ద్వారా Madhu

మన బలహీనతలు.... అలసట ,అజ్ఞానం ,భయం, సమర్థింపు అహం, మొహమాటం ,మతిమరుపు, ఇవన్నీ మన బలహీనతలు ......మరో రకంగా చెప్పాలంటే,మన శత్రువులు... మన బలహీనతలే మన శత్రువు అవటం ఎంత విచారకరం.... అందుకే యుద్ధం చేయక తప్పదు ....మన బలహీనతలతో ...

టెన్షన్!
ద్వారా Madhu

ఒక సమస్య రాగానే కొందరు,రాత్రంతా నిద్రలేకుండా బాధపడుతూ ఉంటారు.....మారి కొందరు ఆలిచిస్తూ ఉంటారు....చాలా మంది బాధపడుతూ దాన్నే ఆలోచన అనుకుంటారు......అయితే భాదపడటానికి, ఆలోచించటానికి చాలా తేడా ఉంది...భాద బొంగరం లా అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటుంది...ఆలోచన పరిష్కారం వైపు

విజయానికి ఐదు మెట్లు....
ద్వారా Madhu

1.మొదటి బాగం........ అధ్యాయం:-1 ......గెలుపుకి పునాది ఓటమి..... ***************************** 1.... జీవితం ఒక యుద్ధం జీవితం అంటే గొప్ప గొప్ప త్యాగాలు,భాద్యతలు కాదు,చిన్న చిన్న ఆనందాలూ,కాస్త దయా నిరంతరం చిరునవ్వు....అదీ జీవితం అన్నారు ఒక వేదాంతి...... నిజమ

మానవుని అనంత శక్తి_నమ్మకాలు, ఆలోచనలు _జీవితము????
ద్వారా Madhu

మన జీవితాన్ని శక్తివంతమైనదిగా మార్చుకోవడం ఎలా????? ఉదయం నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి రోజంతా నీవు ఏమి ఆలోచిస్తావు.....ఏమి తింటావు....ఏమి త్రాగుతావు........ఎటువంటి మనుషులతో సంచరిస్తావు.......ఎటువంటి పుస్తకాలు చదువుతావు.......అనేది,నీవు ఎలాంటి జీవితాన్ని గడపాలి అ

జీవితము అంటే ఏమిటి????
ద్వారా Madhu

జీవితము అంటే ఏమిటి????? మనిషి పుట్టుకకు చావుకు మధ్య ఉండే సమయం జీవితం ....మనం అబ్బాయిగా పుట్టాలా, అమ్మాయిగా పుట్టాలా, ఏ ఊరిలో పుట్టాలి .అనే విషయాలను మనం నిర్ణయించలేము.... అలాగే మనం ఎన్ని సంవత్సరాలు జీవిస్తాము. అనే విషయం ...

జీవితంలో ఉపయోగపడే ఒక చిన్న కథ.....
ద్వారా Madhu

****అద్దం చెప్పిన సత్యాలు*****ఒక ముసలాయన అద్దం తుడుస్తూ కనిపించాడు...అది గమనించిన ఒక యువకుడు తాతయ్య ఈ అద్దంలో ఏం కనిపిస్తుంది... అని అడిగాడునువ్వు చూస్తే నిన్ను చూపెడుతుంది...నేను చూస్తే నన్ను చూపెడుతుంది ...అన్నారు తాతయ్య.... అయితే ప్రత్యేకమైన అద్దమైతే క

జీవిత సత్యాలు - 1
ద్వారా Madhu

జీవిత సత్యాలు.............విత్తనం తినాలనిచీమలు చూస్తాయి...మొలకలు తినాలనిపక్షులు చూస్తాయి...మొక్కని తినాలనిపశువులు చూస్తాయి...అన్నీ తప్పించుకుని ఆ మొక్క వృక్షమైనపుడు.....చేమలు,పక్షులు, పశువులుఆ చెట్టు కిందకే నీడ కోసం వస్తాయి...జీవితం కూడా అంతే...వచ్చేవరకు

నాన్నకు ప్రేమతో శ్రావ్య
ద్వారా vinaykumar patakala

అమ్మ నన్ను క్షమించు యిలాంటి సమయంలో నిన్ను ఒంటరిగా వదిలేస్తున్నాను. ప్రతి క్షణం నరకం అనుభవిస్తు బతకడం నా వల్ల కావడం లేదు. తప్పు ఎవ్వరో చేస్తే శిక్ష నకు పడింది. అందరూ నేనేదో ...

రాజనారాయణ బొహ్రా కథ భయానకం
ద్వారా राजनारायण बोहरे

రాజనారాయణ బొహ్రా కథ భయానకం transleted from hindi story bhay : awarded by honre. pradhanmantri in 1997 కూడలి కళాశాల నుండి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఈ దూరాన్ని వంతెనచేయడానికి ఉపయోగించే రహదారి. బొగ్గు ...

మూడు రంగుల ఇంద్రధనుస్సు
ద్వారా Soudamini

అది చెన్నై లో లయోలా డిగ్రీ కాలేజీ ఆవరణ. హరిణి కాలేజీ లో మొదటి రోజు భయం భయం గా అడుగు పెడుతుంటే, సుడిగాలి లా ఒక ఫెరారీ కారు ఆమె దగ్గర లో వచ్చి ...

మంచు తో మృత్యు పోరాటం
ద్వారా Soudamini

తెల్లవారుఝామున మంచి నిద్ర లో ఉన్న మాలతి కి లాండ్లైన్ ఫోన్ మ్రోగటం తో మెలకువ వచ్చింది. ఫోన్ లో అవతల వ్యక్తి చెప్పిన విషయం విని షాక్ కు గురయ్యింది. కొద్ది సేపటికి తేరుకున్న మాలతి లేచి ...

మామూలు అదృష్టవంతులు కాదు
ద్వారా Johndavid

2019 మే నెల, విశాఖపట్నం అశోక్ నగర్ కాలనీ 3వ వీధిలో 4 ఇల్లులు ఉన్నాయి. మొదటిది విక్కీ వాళ్ళ ఇల్లు. రెండవది లక్కీ వాళ్ళ ఇల్లు. మూడవది మిక్కీ వాళ్ళ ఇల్లు. నాలుగవది ట్రీక్కీ వాళ్ళ ఇల్లు.విక్కీ, మిక్కీ ...

కాలం చేసే ఇంద్రజాలం
ద్వారా Bk swan and lotus translators

జీవితమంటే కొన్ని క్షణాల సమాహారం.అంతకుమించి మరేమీ కాదు. భవిష్యత్తు నుండి వర్తమానం లోకి వచ్చే ప్రతి క్షణం మరు క్షణం మరు క్షణం లో గతం లోకి జారుకుంటుంది.ఆ క్రమంలో మనం వృధా చేసిన క్షణాలే పగిలిన దర్పణాలై మన ...