అప్రాశ్యులు - 14 - Last part
  ద్వారా Bhimeswara Challa
  • 78

  అప్రాశ్యులు భీమేశ్వర చల్లా (సి.బి.రావు) 14 ఆ రాత్రి రజని రామం గురించే ఆలోచించింది. మరునాడు రామం తనతో మాట్లాడదలచిన దేమిటోకూడ ఆమె గ్రహించింది. సమాధానం ఏం చెప్పాలో ఆమె తర్కించుకుంది. రామం మొదటనుంచీ ఆమెకొక సమస్యగానే వున్నాడు. తిరస్కరించలేని ...

  అప్రాశ్యులు - 13
  ద్వారా Bhimeswara Challa
  • 111

  అప్రాశ్యులు భీమేశ్వర చల్లా (సి.బి.రావు) 13 విశాల వెళ్ళిన తర్వాత మూడు వారాలు గడచిపోయాయి. ప్రసాద్ కీ ఈలోపు కమల కమలాకరం నాలుగైదు సార్లు తటస్థపడ్డారు. కాని కమలతో వంటరిగా మాట్లాడడానికి అవకాశం చిక్కలేదు. కాని అతని క్రోధాన్ని ప్రేరేపించిన ...

  అప్రాశ్యులు - 12
  ద్వారా Bhimeswara Challa
  • 207

  అప్రాశ్యులు భీమేశ్వర చల్లా (సి.బి.రావు) 12 అమెరికా నుంచి సనల్ స్నేహితుడువచ్చి విశాలను పరీక్షించాడు. కొత్తగా ఆయనేదీ చెప్పలేదు, సనల్ యిచ్చే వైద్యాన్ని సమర్ధించాడు. విశాల కోరిక ననుసరించి ఆయన మిగతా రోగులందరినీ పరీక్షించాడు. సనల్ వైద్యాన్నిఎంతో మెచ్చుకొని , ...

  అప్రాశ్యులు - 11
  ద్వారా Bhimeswara Challa
  • 189

  అప్రాశ్యులు భీమేశ్వర చల్లా (సి.బి.రావు) 11 ఆరోజు సాయంకాలం సనల్ విశాల ఇంటికి వచ్చి తలుపుతట్టి తలుపు తెరచివుంది, తలుపు తోసుకొని లోపలికి వెళ్ళాడు. విశాల వంటరిగా కూర్చుని కిటికీలో నుంచి పరధ్యానంగా బయటకు చూస్తూంది. విశాలా, అనే పిలుపు ...

  అప్రాశ్యులు - 10
  ద్వారా Bhimeswara Challa
  • 288

  అప్రాశ్యులు భీమేశ్వర చల్లా (సి.బి.రావు) 10 మరునాడు స్టేషన్ లో అందరు రజనికి వీడ్కోలు చెప్పడానికి వచ్చారు. రామం, విశాల, డాక్టర్ సనల్, కమల, కమలాకరం, ప్రసాద్, చంద్రిక అందరు వచ్చారు. ప్రసాద్ క్రితం రాత్రి ఢిల్లీ తిరిగి వచ్చాడు. ...

  వేచి ఉంది
  ద్వారా Darshita Babubhai Shah
  • 468

  వేచి ఉంది ప్రజలు వేచి ఉండరు తప్ప. నిజమైన ప్రేమ ఎప్పుడూ ఉండదు ************************************************** ******* ఎవరో నా కోసం ఎక్కడో వేచి ఉంటారు. గుండె ఆలోచించడం ఆగిపోయింది ************************************************** ******* పగటిపూట విశ్రాంత

  అప్రాశ్యులు - 9
  ద్వారా Bhimeswara Challa
  • 267

  అప్రాశ్యులు భీమేశ్వర చల్లా (సి.బి.రావు) 9 విశాల రాత్రింబగళ్ళు అక్కడ పిల్లలతోనే గడపసాగింది. సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయంవరకు వారికి ఆటపాటలు విద్యాబుద్దులు నేర్పేది. ఆ తర్వాత వారి భోజనాలయిన పిదప దగ్గర కూర్చుని వారికి కథలు చెప్పుతూ నిద్ర పుచ్చేది. ...

  మూడు రంగుల ఇంద్రధనుస్సు
  ద్వారా Soudamini
  • 534

    అది చెన్నై లో లయోలా డిగ్రీ కాలేజీ ఆవరణ. హరిణి కాలేజీ లో మొదటి రోజు భయం భయం గా అడుగు పెడుతుంటే, సుడిగాలి  లా ఒక ఫెరారీ కారు ఆమె దగ్గర లో వచ్చి ఆగింది. బ్రాండెడ్ ...

  అప్రాశ్యులు - 8
  ద్వారా Bhimeswara Challa
  • 420

  అప్రాశ్యులు భీమేశ్వర చల్లా (సి.బి.రావు) 8 చంద్రికకు కమలకు బాగా స్నేహమయింది. కమలకు చంద్రికను మొదట చూచినప్పుడే హృదయంలో ఆప్యాయత ఏర్పడింది. అదీ కాక ప్రసాద్ చెడు ప్రభావం వల్ల పెడదారులు తొక్కుతుందేమోనని భయపడింది కూడా తన పరిచయం ద్వారా ...

  అప్రాశ్యులు - 7
  ద్వారా Bhimeswara Challa
  • 354

  అప్రాశ్యులు భీమేశ్వర చల్లా (సి.బి.రావు) 7 ఒక పదిహేను రోజులు గడిచిపోయినాయి. ఈ రోజు సాయంకాలం రామం రజని యింటికి బయయి దేరి వెళ్ళాడు. రజని యింటికి తాళం వేసి వుంది. ఎంతో సేపు ఎదురు చూసాడు. విసిగి విసిగి ...

  నేను మరియు నా అహ్సాస్
  ద్వారా Darshita Babubhai Shah
  • 540

  నేను మరియు నా అహ్సాస్ వారు ఆలయంలో నిశ్శబ్దంగా కూర్చుంటారు. జామ్ పా జామ్ పైయా హై, నిశ్శబ్దంగా అతను చేస్తాడు ************************************************ మేము ప్రతిదీ భరిస్తాము తేరి కామి నా సాహంగే హమ్ ************************************************ ఈ ర

  అప్రాశ్యులు - 6
  ద్వారా Bhimeswara Challa
  • 324

  అప్రాశ్యులు భీమేశ్వర చల్లా (సి.బి.రావు) 6 మరునాడు సాయంకాలం రామం, రజని కలుసుకొని విశాలకోసం ఎదురు చూడసాగారు. రైలు గంటన్నర లేటు అని తెలిసింది. ప్లాటు ఫారంమీద వున్న బెంచీపై కూర్చుని మౌనంగా వున్నారు. రామం హఠాత్తుగా జేబులోంచి వొక ...

  అప్రాశ్యులు - 5
  ద్వారా Bhimeswara Challa
  • 486

  అప్రాశ్యులు భీమేశ్వర చల్లా (సి.బి.రావు) 5 ప్రసాద్ హాస్పటల్లో పదిహేను రోజులు ఉండవలసి వచ్చింది. రజని సేవ, శరీర తత్వము త్వరలోనే స్వస్థునిచేసాయి. మొదటిలో రజని రాత్రింబవళ్బు రోగితోవుండేది. రోగికి కావలసినవన్నీ ఆమె యితరులు చెప్పకుండా చేసివుంచి క్రియారూపేణా పెట్ట

  అప్రాశ్యులు - 4
  ద్వారా Bhimeswara Challa
  • 357

  అప్రాశ్యులు భీమేశ్వర చల్లా (సి.బి.రావు) 4 కమల మనస్సు ఎందుకో అశుభం సూచించింది. రజని మనస్సులో చాలా అశాంతి చేల రేగింది. మాటిమాటికి ఆమెకు పీడకల జ్ఞాపకానికి వచ్చింది. ప్రసాద్ రజని కారులోవెళ్తుండగా కారు యాక్సిడెంటు అయినట్లు కలవచ్చింది. కాని ...

  అప్రాశ్యులు - 3
  ద్వారా Bhimeswara Challa
  • 523

  అప్రాశ్యులు భీమేశ్వర చల్లా (సి.బి.రావు) 3 అందరు శనివారం సాయంకాలం ఆగ్రా బయలు దేరారు. కమల రానని చాలాపట్టుపట్టింది. కాని చివరకి కమలాకరం బలవంతంమీద బయలు దేరక తప్పింది కాదు, కాలం గడచేకొలదీ ప్రసాద్ కోపం తగ్గింది. చెంప పెట్టు ...

  అప్రాశ్యులు - 2
  ద్వారా Bhimeswara Challa
  • 557

  అప్రాశ్యులు భీమేశ్వర చల్లా (సి.బి.రావు) 2 పది రోజుల తరువాత ఆరోజు సాయంకాలం కమలాకరము, కమల యిండియా గేటువద్దకు షీకారుకి వెళ్లారు. చలికాలం అవటం వలన, దాదాపు ఆ ప్రదేశమంతా నిర్మానుష్యంగా వుంది. బాగా చీకటి పడింది. ఒకరి ప్రక్కన ...

  అప్రాశ్యులు - 1
  ద్వారా Bhimeswara Challa
  • 1.3k

  అప్రాశ్యులు భీమేశ్వర చల్లా (సి.బి.రావు) 1 1966 Published by: Adarsa Gandha Mandali, Vijayawada © 1966 C.B.Rau Ebook edition @2020 Bhimeswara Challa Cover painting by Nirmala Rau (author’s spouse) Other books ...

  మంచు తో మృత్యు పోరాటం
  ద్వారా Soudamini
  • 982

  తెల్లవారుఝామున మంచి నిద్ర లో ఉన్న మాలతి కి లాండ్లైన్ ఫోన్ మ్రోగటం తో మెలకువ వచ్చింది. ఫోన్ లో అవతల వ్యక్తి చెప్పిన విషయం విని షాక్ కు గురయ్యింది.  కొద్ది సేపటికి తేరుకున్న మాలతి లేచి వెంటనే ...

  మామూలు అదృష్టవంతులు కాదు
  ద్వారా Johndavid
  • 1.8k

  2019 మే నెల, విశాఖపట్నం అశోక్ నగర్ కాలనీ 3వ వీధిలో 4 ఇల్లులు ఉన్నాయి. మొదటిది విక్కీ వాళ్ళ ఇల్లు. రెండవది లక్కీ వాళ్ళ ఇల్లు. మూడవది మిక్కీ వాళ్ళ ఇల్లు. నాలుగవది ట్రీక్కీ వాళ్ళ ఇల్లు.విక్కీ, మిక్కీ ...

  అను పల్లవి
  ద్వారా Soudamini
  • 1.3k

   అపార్ట్మెంట్ పార్కింగ్ లో కార్ పార్క్ చేసి లెటర్ బాక్స్ లో లెటర్స్ కోసం వెతికాను. అరవింద నేత్రాలయం  నుండి వచ్చిన ఉత్తరం ఉంది. టు  అనురాధా అండ్ అనిరుధ్   అని అడ్రసు లో రాసి  ఉంది. పాత  ...

  రైతు కష్టం
  ద్వారా VRESH NETHA
  • 1.2k

  రైతు కష్టం అంటే కష్టపడే రైతు జీవితం లో కోలుకోలేని కష్టం ఎదురవ్వడం అని అర్థం. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం లో బీదవాడు, ధనికుడు అనే రెండు వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తులు ప్రతి రోజు ఆకలితో పోరాడుతూనే ఉంటారు. ఇందులో ధనికుడు ఆకలి ...

  జోరా
  ద్వారా Johndavid
  • 1.8k

  కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అశోక పురం అనే గ్రామం ఉండేది. ఆ గ్రామానికి పక్కన ఒక అడవి ఉండేది.ఆ గ్రామానికి అడవికి మధ్యలో ఒక ఉపాధ్యాయుడి ఇల్లు ఉండేది.ఆ ఉపాధ్యాయుడి పేరు వీర. వీర ప్రతిరోజు చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలకు ...

  అష్టావధానం స్క్వేర్ సాఫ్ట్వేర్
  ద్వారా Soudamini
  • 879

  కరొన వచ్చినప్పటి నుండి నాకు ఎందుకో నచ్చటం లేదు అందరూ నన్ను ఒక వైరస్ లా చూస్తున్నారు. అదేమిటి అంటారా, మీకు తెలియదు కదూ నా పేరు కరుణ. “మన ఇంట్లో కొన్ని రోజులు ఇడ్లీ, టి బంద్” అని ...

  VIRUS (ADVENTURES OF JAMESWORTH -2)
  ద్వారా Amarnath
  • 1.3k

                           VIRUS       ADVENTURES OF JAMES -2   after part-1. అప్పుడు తన తండ్రి వద్దకు వెళ్లి " నాన్నా నాకు  ...

  ఇది నా ఓడిపోయిన ప్రేమ కథ - ఇది నా ఓడిపోయిన ప్రేమ కథ
  ద్వారా raju regala
  • 4.2k

  హెల్లొ అండి !! 2013 సంవత్సరంలో నాకు ఫేస్బుక్ లో ఒక అమ్మాయి పరిచయం అయ్యింది. మాది వైజాగ్. మా నాన్న ఆర్టీసీ లో జాబ్ . మాది మద్య తరగతి కుటుంబం. అప్పటికి నేను డిప్లొమా చదువుతున్నా. అమ్మాయి ...

  ఒక వేళ అమ్మాయి దేవదాసు అయితే
  ద్వారా Amarnath
  • 2.5k

  ఈ కాలంలో అమ్మాయిలు ,అబ్బాయిలు ప్రేమించుకోవడం సర్వసాధారణం . కానీ మామూలుగా అమ్మయిల కోసం అబ్బాయిలు దేవదాసులు కావడం మనం చూసి ఉంటాం కానీ ఒక అబ్బాయి కోసం ఒక అమ్మాయి దేవదాసు అయితే ఎలా ఉంటుంది అనే దాని ...

  క్యాటరింగ్ బాయ్
  ద్వారా Amarnath
  • 1.8k

  " మీరేమీ అనుకోకపోతే మీకొక మాట చెప్తాను సార్ "." ఏంటది? కృష్ణమూర్తి గారు  చెప్పడానికి ఏముంది " . "సార్ ..! ఇన్నేళ్లు ఈ కంపెనీ బాద్యతలు సక్రమంగా నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు . మీరు మా లాంటి పనివాల్లపై చూపించే ...

  డెడ్ బాడీ - 1
  ద్వారా Amarnath
  • 5.1k

  అది  ఊరి చివరున్న అందమైన బంగ్లా.....ఎవరో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఫోన్ చేసి "సార్.మీరు ఒకసారి ఇక్కడకి రావాలి,ఇక్కడ ఇంటి నిండా శవాలే. మీరు త్వరగా ఊరి చివరున్న బంగ్లాకి రండి" అని అన్నాడు. అప్పుడు ఈ మాటవిన్న వెంటనే  ఆ ...

  VIRUS ( Adventures of jamesworth-1 )
  ద్వారా Amarnath
  • 2.3k

                                                 హెచ్చరిక       ఈ కథ ఎవ్వరినీ ఉద్దేశింది ...

  పవిత్రమైన ఓ తొలి ప్రేమ కథ
  ద్వారా Durga Prasad Pisini
  • 3.2k

  అందరికీ నమస్కారం?? , ముందుగా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు నా తరుపునుండి శ్రీరామనవమి  శుభాకాంక్షలు ??✍️????.అనగనగ అమలాపురంలో ఓ మధ్య తరగతి కుటుంబం నివసిస్తూ ఉంది, అ కుటుంబంలో ఒక భార్య, భర్త ఉన్నారు.వారికి ఒక పాప కూడా ఉంది, ...