స్నేహాంజలి. నేను తెలుగు రైటర్, బ్లాగర్ మరియు వ్లాగర్ ను. మితము మరియు హితము నాకు నచ్చినవి. నా బ్లాగ్ ద్వారా నేను మరింతగా మీకు పరిచయము కాగలను. నా బ్లాగ్ - BVD Prasadarao Blog. నా యూట్యూబ్ ఛానల్ - BVD Prasadarao Vlog. సదా మీ పఠనాసక్తిని, వీక్షణాసక్తిని ఆశిస్తూ ఉంటాను. మీ, బివిడి ప్రసాదరావు.

  • 6.4k
  • 5.6k
  • 6.5k
  • 4.7k
  • 6.6k
  • 6.2k
  • 6.1k
  • 7k
  • 8.2k
  • (12)
  • 8.3k