స్నేహాంజలి. నేను తెలుగు రైటర్, బ్లాగర్ మరియు వ్లాగర్ ను. మితము మరియు హితము నాకు నచ్చినవి. నా బ్లాగ్ ద్వారా నేను మరింతగా మీకు పరిచయము కాగలను. నా బ్లాగ్ - BVD Prasadarao Blog. నా యూట్యూబ్ ఛానల్ - BVD Prasadarao Vlog. సదా మీ పఠనాసక్తిని, వీక్షణాసక్తిని ఆశిస్తూ ఉంటాను. మీ, బివిడి ప్రసాదరావు.

  • 1.4k
  • 1.3k
  • 1.1k
  • 1.6k
  • 1.5k
  • 2.5k
  • 12.1k
  • 8k
  • 16.3k
  • 7.1k