నీడ నిజం - 31

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

అజయ్ ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయాడు .“ నువ్వు తెర వెనుక వ్యక్తివి . పైగా మేము నియమించిన వ్యక్తివి . నిన్నెవరూ అంతగా పట్టించుకోరు . ఈ లోకం దృష్టి నా మీద ఉంది . నేనీ తాకిడి తట్టుకోవాలంటే ఆమెను ఎలాగైనా కలవాలి . చేసిన తప్పు ఒప్పుకొని ఆనాటి సంఘటనలు బయటపెట్టొద్దని మంచిగా, ...మరింత చదవండి