జతగా నాతో నిన్నే - 30

Chaithanya మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

బయటికి వచ్చిన రాహుల్ కి ఎవరిని అడగాలో తెలియదు . ఏం చేయాలో తెలియదు . అసలు తను ఇంకా బ్రతికే ఉందన్న విషయం కూడా తెలియదు. అలాగే రోడ్డుపైన ఒంటరిగా నడుచుకుంటూ వెళుతున్నాడు. అప్పుడే తన జోబులో ఉండే ఫోన్ రింగ్ అవ్వటం మొదలైంది . మొదట దాన్ని పట్టించుకోకుండా అన్వి కోసం ...మరింత చదవండి