నీడ నిజం - 23

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

రాహుల్. కోమలా దేవి . మా అమ్మ.” మూడు పదులు దాటిన అ యువకుడిని జస్వంత్ పరిశీలన గా చూశాడు . సాదరం గా చేయి కలిపాడు . “ చెప్పండి. What can I do for you ?” మీకు ఆ అజ్ఞాత వ్యక్తి వివరాలు ఎలా తెలిశాయి ? రాహుల్ ...మరింత చదవండి