ఆ ముగ్గురు - 13 - లక్కవరం శ్రీనివాసరావు

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

పెంట్ హౌస్ చిన్నదైనా పొందికగా, సౌకర్యం గా ఉంది. అనంత్ రామ్ ఆ గదిని చాలా శుభ్రంగా ఉంచుతాడు. చాలా సాదాసీదాగా ఉన్న ఆ గదిలో ఒక ట్రంకు పెట్టె. దాని ప్రక్కనే బోషాణం లాంటి చెక్కపెట్టె. ఆ పెట్టె కు ఎప్పుడూ తాళం వేసి ...మరింత చదవండి