నా జీవిత పయనం - 5 (ఒక సాధారణ అమ్మాయి కలల పరుగు)

stories create మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

హ్యాపీ డేస్ ప్రీతీ క్లాస్ లోకి అడుగుపెట్టగానే అందరూ డోర్ వైపు చూసారు ప్రీతీ కి చాల ఇబ్బందిగా అనిపించింది తల దించుకొని నెమ్మదిగా లోపలి వచ్చి గర్ల్స్ వైపు మూడవ బెంచ్ లో కూర్చుంది. తనకి ముందు బెంచ్ లో ఇద్దరు అమ్మాయిలు కూర్చున్నారు తనకు మొదట పరిచయం అయ్యింది ...మరింత చదవండి