అరుణ చంద్ర - 7

BVD Prasadarao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Social Stories

రచయిత : బివిడి ప్రసాదరావు ఎపిసోడ్ 7 మోర్నింగ్వాక్ తర్వాత, లాన్లోకి లక్ష్మితో కలిసి వచ్చిన కృష్ణమూర్తి, ఆల్రడీ అక్కడ ఉన్న అరుణ, చంద్రలను చూసి, "ఈ రోజు మధ్యలో ఆపేసి వచ్చేశారా వాకింగ్ను" అని అడిగాడు వాళ్లను, కుర్చీలో కూర్చొని.అరుణ చుట్టూ తల తిప్పి చూసింది. శ్రీరాజ్ దూరాన వాకింగ్ చేస్తూ కనిపించాడు.ఆ ...మరింత చదవండి


-->