అరుణ చంద్ర - 2

BVD Prasadarao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Moral Stories

రచయిత : బివిడి ప్రసాదరావు ఎపిసోడ్ 2 తమ గదిలో, మంచం మీద కుదుట పడి, పక్కనున్న కృష్ణమూర్తితో, ఉదయం అరుణకు విసెస్ చెప్పి, నాతో మా అన్నయ్య మాట్లాడేడు అని చెప్పింది లక్ష్మి. ఏమైనా విషయం ఉందా అని అడిగాడు కృష్ణమూర్తి. మాటల్లో ...మరింత చదవండి