అరుణ చంద్ర - 1

BVD Prasadarao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Social Stories

రచయిత : బివిడి ప్రసాదరావు ఎపిసోడ్ 1 "శరణం శ్రీ షిర్డీసాయిబాబా" అని, మలి నమస్కారం చేసి, పూజా గది లోనించి బయటకు వచ్చింది అరుణ.హాలులో తన అమ్మ, నాన్న ఉన్నారు.వాళ్లు ఆనందంగా కనిపించారు.వాళ్ల కాళ్లకు నమస్కరించింది అరుణ, చిరునవ్వుతో."శుభమ్." అన్నారు ఆ తల్లిదండ్రులు, నిండుగా.అరుణ నిల్చోగానే, ఆమెను ...మరింత చదవండి


-->