ఈ పయనం తీరం చేరేనా...- 19

Lakshmi Venkatesh దేవేష్ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

ముందుగా 1-19 భాగాలూ చదివాకా ఇది చందవండి అప్పుడే కధ అర్ధం అవుతుంది..ప్రణయ్ ' నిజంగా నీది ప్రేమ అయితే చిన్నప్పటి నుండి నువ్వు చాలా కోల్పోయావు అసద్ అది అంతా తన ప్రేమ వల్ల నువ్వు పొందాలి అని కోరుకుంటున్న ' అని మనసులో అనుకొని చిన్నగా నవ్వుకొని అసద్ వెనుకే వెళ్ళాడు..అసద్ ...మరింత చదవండి