ఈ పయనం తీరం చేరేనా...- 18

Lakshmi Venkatesh దేవేష్ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

ముందుగా 1-18 భాగాలూ చదివాకా ఇది చందవండి అప్పుడే కధ అర్ధం అవుతుంది..ఇంటికి వెళ్ళిన అసద్ కి పర్వీన్, ప్రణయ్ లు ఎదురు పడతారు.. అసద్ నవ్వుతూ వెళ్లి పర్వీన్ నీ హగ్ చేసుకుంటాడు..పర్వీన్ నవ్వుతూ " కంగ్రాట్స్ నాన్న.." అంటారు ప్రేమగా.. అసద్ " థాంక్స్ అమ్మి.." అంటాడు.. ప్రణయ్ " నాకు ...మరింత చదవండి