ఈ పయనం తీరం చేరేనా...- 15

Lakshmi Venkatesh దేవేష్ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

పొద్దునే 7:20 కి ఫ్లైట్ లాండ్ అయ్యింది.. అనిరుధ్ షివి తీసుకొని వాళ్ల కాలేజ్ దగ్గర డ్రాప్ చేశాడు.. అసద్ ఎక్కడ వీళ్ళని మిస్స్ అవుతాను అని ఐర్పోట్ లో ఫాస్ట్ గ తన లగేజ్ నీ కలెక్ట్ చేసుకొని వీళ్ళని ఫాలో అయ్యాడు.. షివి చదువుకునే కాలేజ్.. షివి పేరు, తన అన్నయ్య ...మరింత చదవండి