ఈ పయనం తీరం చేరేనా...- 10

Lakshmi Venkatesh దేవేష్ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

అవతల వాళ్లు " మ్మ్ బై..." అని కాల్ కట్ అయ్యిన తర్వాత పక్కకి చూసిన తనకి అక్కడే వీల్ చైర్ లో కూర్చొని అసద్ కనిపించాడు... ఒక్క సారి భయం తో వణుకు పుట్టింది తనకి... ' ఎక్కడ వాళ్ల మాటలు విని తప్పుగా అర్దం చేసుకుంటారో అని...' అసద్ కోపంగా " ...మరింత చదవండి