నా కలల నందనవనం. - 4

No One మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

మీ నందనవనాన.....ఆ ఆకర్షణకి, అతను పూర్తిగా బానిసగా మారిపోతున్నాడు.అంతగా ఆకర్షిస్తున్న బాలా ని, ఒక అద్భుతంగా...ఒక అమూల్యమైనదిగా... చూస్తూ.. ఆమె పెదవులతో, జత కలిపాడు. ఆమెను గాఢంగా, కౌగిలిలో బిగించేసాడు.ఆమె అంగీకారం తెలిపిందన్న ఆనందమొ, లేదా ఆమె తన సొంతం అవ్వబోతుందన్న ఆనందమొ అతనిలో అతనికే తెలియని ఒక కొత్త ఉత్సాహం మొదలైంది.అతని శరీరంలోని ...మరింత చదవండి