నీడ నిజం - 36

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

చిన్నగా దగ్గి సీట్లో సర్దుకుని కూర్చున్నాడు . ఆమెకు తన ఆంతర్యం తెలుసు .అయినా ఇలా అడుగుతుందంటే ఆమె మరేదో ఆశిస్తోంది జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి . “ కోమలా దేవి సహగమనం వెనుక మిస్టరీ ఉన్న మాట నిజం. అందరూ అనుమానిస్తున్నట్లే అది కోమలాదేవి తనకై తాను కోరుకున్న సహగమనం కాదు . మరెవరిదో ...మరింత చదవండి