జతగా నాతో నిన్నే - 16

Chaithanya మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

గీతకు జరిగిన విషయాన్ని కాఫీ షాప్ యజమానికి కూడా చెప్పి, కొన్ని రోజులు తన కోసం సెలవులు అడిగారు. తన పని కూడా వాళ్లే చేస్తామని హామీ కూడా ఇచ్చారు . ఆయన అదేమీ వద్దు .తనకి నేను డబ్బులు ఇస్తాను. మీ పని మీరు చేయండి చాలు! అంటూ ఒప్పుకున్నాడు . ఎంతైనా ...మరింత చదవండి