ఆ ముగ్గురు - 48 ( 35 -36 మధ్య కథ)

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

ఆదిత్య వ్యూహమే విహారిది కూడా. లేబర్ కాలనీలు జల్లెడ పట్టాడు. నాలుగు రోజుల నిరంతర శ్రమతో చివరకు అన్వర్ అడ్రస్ తెలుసుకున్నాడు. క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా మఫ్టీలో స్పెషల్ పోలీస్ ఫోర్స్ సమతా సదన్ చుట్టూ " పొజిషన్" లో ఉంచి సుఖదేవ్ ను కలిశాడు. అన్వర్ ( అనంత్ రామ్) స్నేహితుడనని పరిచయం ...మరింత చదవండి