ఆ ముగ్గురు - 38

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

అన్వర్ ది హిట్ అండ్ రన్ కేసన్న నిశ్చయానికి వచ్చాక నగరం పరిధి లోని అన్ని స్టేషన్ లకు పంపబడింది. అన్వర్ కుఆక్సిడెంట్ అయిన రాత్రి నాటకీయంగా అయిదు హిట్ అండ్ రన్ కేసులు నమోదయ్యాయి.వెంటనే ఆ స్టేషన్ లకు సెర్చ్ టీమ్స్ వెళ్ళాయి. అప్పుడు సమయం అయిదు గంటలు. ఆక్సిడెంట్ జరిగిన రాత్రి ...మరింత చదవండి