ఆ ముగ్గురు - 37

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

మూడు గంటలకు సర్దార్జీ ని విహారి కలిశాడు. అయిదు నిమిషాల్లో వారి సంభాషణ ముగిసింది. మూడున్నరకు ఆదిత్య సర్దార్జీని కలిశాడు. అయిదు వరకు ఇద్దరూ పార్క్ లో ఉన్నారు. తర్వాత ఎవరి దారిన వారు వెళ్ళి పోయారు. సర్దార్జీ ని కలిసిన గంట తర్వాత ఇంతియాజ్, విహారి అన్వర్ అన్వేషణ లో భాగంగా ఓ ...మరింత చదవండి