ఆ ముగ్గురు - 34

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

ఓ saintly personality ని కలిసిన అనుభూతి కలిగింది ఇంతియాజ్ కు . అలాంటి వ్యక్తి కి ఆపరేషన్ జన్నత్ విషం సంస్కృతి ఎలా చెప్పాలి ? ఇంతియాజ్ ధర్మ సంకటం. ఆపరేషన్ జన్నత్...ఈ పేరు ఎక్కడైనా విన్నారా ? " లేదే ? ఈ సంస్థ ఎవరిది ? "" ఎవరిదో మాకూ ...మరింత చదవండి