ఆ ముగ్గురు - 33

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

కళ్ళు గిర్రున తిరిగాయి. తండ్రి మరణ వార్త అతడిని కృంగదీసింది. మెల్ల మెల్లగా మెట్లు దిగి ఎదురుగా ఉన్న షాపు ముందు నిలుచున్నాడు. విహారి కలుసుకున్న ' గడ్డం పెద్దాయన ': అన్వర్ ను ప్రశ్నార్థకంగా చూశాడు. " మామూ" అన్వర్ పెదవులు మెల్లగా కదిలాయి. మామూ అన్వర్ నుండి వెంటనే పోల్చుకోలేక పోతున్నాడు. ...మరింత చదవండి