ఆ ముగ్గురు - 28 - లక్కవరం శ్రీనివాసరావు

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

" నేనీ రోజు డ్యూటి లో లేను . నమాజు కు వెళుతుంటేమీ వాళ్ళు ట్రాప్ చేసి పట్టుకున్నారు . డ్యూటి లో లేనప్పుడు నా దగ్గర పిస్టల్ ఉండదు . " " కంటిన్యూ " ఇంతియాజ్ తొందర చేశాడు . " ముందొక పైలట్ ప్రాజెక్టు అనుకున్నారు . ఇందుకోసం సెలెక్ట్ ...మరింత చదవండి