నా మనసు మనువాడింది నిన్ను

Rayugha Kumar ద్వారా తెలుగు Love Stories

దివ్య వాళ్ళ ఇల్లు ఒక్క ఇంద్రభవణంలా ఉంది అలాంటిది దానికి ఈరోజు పుష్పాలతో అలంకరించి ఆ భావనని మరింత అందంగా చేశారు ఎందుకంటే ఈరోజు దివ్య వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక పెద్ద మహా మృత్యుంజయ హోమం నిర్వహించారు దివ్య పేరు మీద ఆ హోమం చేయించడానికి దేశంలో ఉన్న పెద్ద పూజారులు పీఠాధిపతులు యోగులు ...మరింత చదవండి