ఆ ముగ్గురు - 12 - లక్కవరం.శ్రీనివాసరావు

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Fiction Stories

ఎంతటి మేధావి నైనా అప్పుడప్పుడు హెచ్చరించేవారు లేకపోతే వారి మెదడు చైతన్యం తగ్గి మందగిస్తుంది . బద్ధకం పని వేగాన్ని , వ్యూహాన్ని తగ్గిస్తుంది . ఇంతియాజ్ విషయంలో అదే జరిగింది. తిరిగి పరాంకుశరావు మందలింపు తో ఉలిక్కిపడి దారిలో పడ్డాడు . ...మరింత చదవండి