ఆ ముగ్గురు - 10

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

" సాగర్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ " ఆ అడ్మిన్ బ్లాక్ పైన సైన్ బోర్డ్ మెరిసి పోతోంది . ఉదయం తొమ్మిది గంటల సమయం . క్యాంపస్ , క్యారిడార్స్ , స్టూడెంట్స్ తో , ఫ్యాకల్టీ మెంబెర్స్ తో సందడిగా ఉన్నాయి . అప్పుడే ఓ ...మరింత చదవండి