ఆ ముగ్గురు - 7

LRKS.Srinivasa Rao మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

అన్వర్ రాడార్ పరిధిలో కి రాకపోవడం నిజంగా ఓ అద్భుతం ! ఊహించని టర్నింగ్ పాయింట్ . " అతడు నిలుచుంది కొండవాలు చివర సర్ . పైగా మంచుపడుతోంది . సీక్రెట్ కెమెరా గురి తప్పించుకోవడానికి ఈ రెండూ కారణాలు కావచ్చు . ఏదైమైనా అన్వర్ భాయ్ ...మరింత చదవండి