నా జీవిత పయనం - 7 - (ఒక సాధారణ అమ్మాయి కలల పరుగు)

stories create మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

7.PARTY – ENJOYMENTS అభి వాళ్ళ అన్నయ దగ్గరికి వెళ్లి జరిగిందంతా చెప్పాడు. వాళ్ళ అన్నయ ఆ గ్రూప్ కి మాకు పడదు రా నేనేంచేయలేను అని అన్నాడు. అభి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గరకి వచ్చి వాళ్ళ అన్న మాటలు చెప్పాడు . ప్రీతీ ఎం మాట్లాడకుండా మౌనంగా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ...మరింత చదవండి