నా జీవిత పయనం - 6 (ఒక సాధారణ అమ్మాయి కలల పరుగు)

stories create మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

స్నేహంకోసం కాలేజీ లో జాయిన్ అయ్యి 10రోజులవుతుంది. తొమ్మిది మంది మంచి స్నేహితులయ్యారు ఒకరి గురించి ఒకరు బాగా తెలుసుకున్నారు. బాగా చదువుకోవాలి ఎంజాయ్ చేయాలి అని అనుకున్నారు. సాయంత్రం బ్రేక్ లో అందరూ కాంటీన్ కి టీఫిన్ తినటానికి వెళ్తున్నారు. మరి కాలేజీ అన్నాక సీనియర్లు జూనియర్లు మధ్య గొడవలు ఉంటాయిగా. ...మరింత చదవండి