నా జీవిత పయనం - 2 (ఒక సాధారణ అమ్మాయి కలల పరుగు)

stories create ద్వారా తెలుగు Novel Episodes

1. తొలిప్రేమ అనుభవాలు - నేర్పించిన పాఠాలు ప్రణయ్ కి తన ప్రేమ విషయం చెప్పిన తరువాతి రోజు నుంచి ప్రణయ్ ని కలవటానికి రోజు ప్రీతీ స్కూలుకి త్వరగా వెళ్ళేది. రోజు వాళ్ళ సార్ వొచ్చేదాకా మాట్లాడుకునేవారు. ప్రీతిని ప్రణయ్ ప్రేమ గానే చూసుకునేవాడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకునేవాడు తన ...మరింత చదవండి