అను పల్లవి

Soudamini మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Women Focused

అపార్ట్మెంట్ పార్కింగ్ లో కార్ పార్క్ చేసి లెటర్ బాక్స్ లో లెటర్స్ కోసం వెతికాను. అరవింద నేత్రాలయం నుండి వచ్చిన ఉత్తరం ఉంది. టు అనురాధా అండ్ అనిరుధ్ అని అడ్రసు లో రాసి ఉంది. పాత అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇక్కడికి పంపినట్లున్నారు. ...మరింత చదవండి