ఒక వేళ అమ్మాయి దేవదాసు అయితే

Amarnath మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Short Stories

ఈ కాలంలో అమ్మాయిలు ,అబ్బాయిలు ప్రేమించుకోవడం సర్వసాధారణం . కానీ మామూలుగా అమ్మయిల కోసం అబ్బాయిలు దేవదాసులు కావడం మనం చూసి ఉంటాం కానీ ఒక అబ్బాయి కోసం ఒక అమ్మాయి దేవదాసు అయితే ఎలా ఉంటుంది అనే దాని మీద ఈ కథ కొనసాగుతుంది. మాధవ్ .ఈయన ఒక స్కుల్ టీచర్. ఇతను ...మరింత చదవండి


-->