ఖగోళశాస్త్రం - గమనించడం

Drishti Telugu మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Short Stories

మనం ఆకాశం లో వున్న నక్షత్రాలు చూడటానికి మన కళ్లు, మంచి నల్లని ఆకాశం వుంటే చాలు. మన పూర్వికులు ఇలానే ఖగోళశాస్త్రం కనుగొన్నారు. ఆకాశం వైపు చూస్తూ ఈ విశ్వాన్ని అధ్యయనం చేయడం చాలా అద్భుతమైన విషయం.మీరు ఊహించుకోండి మీరు పట్టణ కాంతి కి దూరం వున్నారు, ఆకాశంలో మబ్బులు లేకుండా చాలా ...మరింత చదవండి


-->