క్రిష్ణబిలం

Drishti Telugu మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Short Stories

క్రిష్ణబిలం అంటే అంతరిక్షం లో ఒక ప్రాంతం. క్రిష్ణబిలం నే బ్లాక్ హోల్ అని అంటారు. దీనియొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తి చాలా ఎక్కువ వుంటుంది. కనీసం కాంతి కూడా తప్పించుకోలేదు. బ్లాక్ హోల్ ఎక్కువ గురుత్వాకర్షణ కలిగి వుంటుంది ఎందుకు అంటే అంతరిక్షం లో వున్న మాటర్{గ్యాస్, డస్ట్, గ్రహాలు,...} చాలా తక్కువ ప్రాంతంలో ...మరింత చదవండి


-->