సౌర జ్వాల

Drishti Telugu మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Short Stories

మన సౌర కుటుంబం కి రాజు సూర్యుడు. కొన్ని కోట్ల నక్షత్రాలు వున్న మన పాలపుంత లో ఒకటి. మొత్తం సౌర కుటుంబములో 8 గ్రహాలు వున్నాయి. అవి బుధుడు, శుక్రుడు, భూమి, అంగారకుడు, గురుడు, శని, యురేనస్ మరియు నెప్ట్యూన్. ఈ 8 గ్రహాలు సూర్యుని యొక్క బారీ సెంటర్ చుట్టూ ...మరింత చదవండి


-->