శ్యామల..సిగ్గు పడే సాహసం ఉందా - శ్యామల..సిగ్గు పడేందుకు సాహసం

Bk swan and lotus translators మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

అది ఒక మధ్య తరగతి కుటుంబం. సాయి లత ,మనోహర్ ఇద్దరూ భార్యా భర్తలు ... వీరికి ఒక కొడుకూ కూతురు,కొడుకు పేరు మిధున్ ఆరుద్ర , కూతురి పేరు లోక పావని. ఆమె చదువులో సరస్వతి,రూపం లో లక్ష్మి , సుగుణాలలో గంగి గోవు . ఇక ఆమె సోదరుడు మిధున్ ఆరుద్ర ...మరింత చదవండి