ఈ పయనం తీరం చేరేనా...- 21

Lakshmi Venkatesh దేవేష్ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

ముందుగా 1-20 భాగాలూ చదివాకా ఇది చందవండి అప్పుడే కధ అర్ధం అవుతుంది..అసద్ బ్లష్ అవ్వటం చూసి ప్రణయ్ నవ్వుకొని మళ్ళీ షివి వైపు చూపు తిప్పుతాడు.. షీవి వైపు చూసిన ప్రణయ్ కి షివి పక్కనే వున్న గీత తన కల్లని ఆకట్టుకుంది.. అలానే రెప్పవేయకుండా గీత నీ చూడటం లో ప్రణయ్, ...మరింత చదవండి