కాపరి - 2

Garika Srinivasu ద్వారా తెలుగు Short Stories

Episode -2రాజారాం గారు బస్సు దిగి ఒక teaకొట్టు దగ్గరికి నడుచుకుంటు వస్తాడు అక్కడ వాళ్ళ మిత్రుడుతో ఇలా అంటాడు. రేయ్ నారాయణ బాగున్నావా అని పలకరిస్తాడు. అప్పుడు నారాయణ రాజారాం గారి ముఖంలో దిగులు కనిపెట్టి బాగానే ఉన్నాం కాని, నువ్వే బాలేదు ఏమైందిరా అని నారాయణ అడుగుతాడు. అప్పుడు రాాాజరాం గారు, ...మరింత చదవండి