ఈ పయనం తీరం చేరేనా...- 14

Lakshmi Venkatesh దేవేష్ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

తర్వాత రూమ్ కి వెళ్లి మిల్క్ తాగి పడుకున్నాడు తర్వాత రోజు 5:20 కి ఫ్లైట్ 7:20 కి నోయిడా లో వుంటాడు.. అంటే 5 కల్ల ఏర్పోట్ లో వుండాలి అనుకున్నాడు..అతను వెళ్లిపోతున్నా అని ఊహ రాగానే అతనికి మొదట మొదడులో మనసులో మెదిలింది షివి నే.. తనని తలచుకుంటే ఎందుకో బాధ ...మరింత చదవండి