ఈ పయనం తీరం చేరేనా...- 13

Lakshmi Venkatesh దేవేష్ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

ఆ అమ్మాయి " సారీ బాస్.. నేను ఆ టేబుల్ లో కూర్చొని వున్నాను.. ఇందాక మీకు ఈ జూస్ సర్వ్ చేస్తున్న అతను మా పక్క టేబుల్ మీద పేట్టి ఏదో ఒక ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఇందులో కలిపి మీకు ఇచ్చాడు.. ఎందుకో అతని వాలకం చూస్తే డౌట్ వచ్చి ఎవరికి ...మరింత చదవండి