ఈ పయనం తీరం చేరేనా...- 12

Lakshmi Venkatesh దేవేష్ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

పర్వీన్ " నువ్వు ఆఫీస్ కి వెల్లావు కదా రా.." అని అన్నారు.. ప్రణయ్ " ఒక ఫైల్ నీకు ఇచ్చాను కదా ఇంపార్టెంట్ అని అది మర్చిపోయి వెళ్ళాను.. గుర్తు వచ్చి వస్తె మీరు కనిపించలేదు.. గంగ నీ అడిగితే గార్డెన్ లో వున్నారు అంటే వచ్చాను.. అంతే ఇక్కడే ఆగిపోయాను.."పర్వీన్ " ...మరింత చదవండి