ఈ పయనం తీరం చేరేనా...- 9

Lakshmi Venkatesh దేవేష్ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

కార్ లో వెళ్ళిన అసద్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు... ఎలా వెళ్తున్నాడు.... అనేది తెలియదు కానీ చాలా స్పీడ్ గా హై వే మీద దూసుకు పోతున్నాడు... చాలా దూరం వెళ్లి చూస్తే సమయం 1 అయ్యింది... ఇంక ముందుకు వెళ్తే తెల్లారే సరికి ఇంట్లో వుండటం అసాధ్యం... పర్వీన్ లేగవక ముందే అసద్ ఇంట్లో ...మరింత చదవండి