ఈ పయనం తీరం చేరేనా...- 6

Lakshmi Venkatesh దేవేష్ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

పెళ్లి తంతు అంతా పూర్తి చేసుకొని నూతన వధూవరులను తీసుకొని ఇంటికి పయనం అయ్యారు పర్వీన్, ప్రణయ్ లు... ప్రణయ్ వచ్చి పెళ్లి కూతురు కుతుంభం తో " ఇంక మీద మీకు తనకి ఎలాంటి సంబధమూ లేదు... ఒకవేళ తను కోరుకుంటే తప్పా... అని వార్నింగ్ లా చెప్పి... ఒక్క క్షణం ఆగి ...మరింత చదవండి