ఈ పయనం తీరం చేరేనా...- 3

Lakshmi Venkatesh దేవేష్ మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

తను రెంట్ కి వున్న ఇంట్లో ప్యాక్ చెయ్యాల్సిన మిగిలిన వస్తువులు అన్ని ప్యాక్ చేయించి నిన్న జరిగిన సంఘటన కళ్ళ ముందు మేదులు తుంటే అలానే నెల మీద చతికిల పడి ఆ ఆలోచనల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ధరణి.నిన్న మధ్యాహ్నం సమయం లో కుట్టు పని కి వెళ్ళిన ధరణి కి వెంటనే ఇంటికి ...మరింత చదవండి