రహస్యం.. - 6

Madhu మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Motivational Stories

3... రహస్యాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలిమీరొక సృష్టికర్త ...మీరు ఆకర్షణ సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగిస్తూ సృష్టించే ఓ తేలికైన ప్రక్రియ ఉంది... గొప్ప గొప్ప బోధకులు, అవతార పురుషులు తమ అద్భుత కృషితో అసంఖ్యాకమైన రూపాల్లో ఈ సృజనాత్మక ప్రక్రియలో కల్పించుకున్నారు ....కొందరు మహా బోధకులు ఈ ప్రపంచం ఎలా నడుస్తుందో విశదీకరించడానికి కథలు సృష్టించారు... ఆ ...మరింత చదవండి