ప్రేమ ప్రయాణం - 5

Surya Prakash ద్వారా తెలుగు Love Stories

సిరి మరియు మహా చిన్ననాటి స్నేహితులు. చిన్నప్పటినుండిసిరి మహా వాళ్ళు హైదరాబాద్ లోని ఇబ్రహ్మీమ్ నగర్ లోఉండేవారు హైదరాబాదు లోని వాసవి జూనియర్ కాలేజ్ లోఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం చదువుకొనేవారు సిరి మరియు మహా చాలా తెలివైనవారు అలాగే అందంలో , గుణంలో కూడా. సిరి మహా వాళ్ళది మధ్యతరగతి కుటుంబాలు. సిరి వాళ్ల ...మరింత చదవండి