ప్రేమ ప్రయాణం - 5

Surya Prakash మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

సిరి మరియు మహా చిన్ననాటి స్నేహితులు. చిన్నప్పటినుండి సిరి మహా వాళ్ళు హైదరాబాద్ లోని ఇబ్రహ్మీమ్ నగర్ లో ఉండేవారు హైదరాబాదు లోని వాసవి జూనియర్ కాలేజ్ లో ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం చదువుకొనేవారు సిరి మరియు మహా చాలా తెలివైనవారు అలాగే అందంలో , గుణంలో కూడా. సిరి మహా వాళ్ళది మధ్యతరగతి ...మరింత చదవండి