ప్రేమ ప్రయాణం - 4

Surya Prakash మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Love Stories

సంధ్య - ప్రణయ్ ల విషాద ప్రేమ గాథ సంధ్య ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయి వాళ్ళ సొంత ఉరు కేరళ వాళ్ళ నాన్నగారు అక్కడ వ్యాపారం చేసుకునేవారు. తాను అక్కడ వాళ్ళా అమ్మమ్మగారి ఇంటిలో ఉండి చదువుకొంది అయితే చిన్నతనం లొనే సంధ్యకి వాళ్ళ అత్తకొడుకుని ఇచ్చి పెళ్లి చేయటానికి పెద్దలు ...మరింత చదవండి