ప్రేయసా?దెయ్యమా?

మురళీ గీతం మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Horror Stories

ప్రేయసా ? దెయ్యమా?********************రఘు ఒక సాప్ట్ వేర్ ఉద్యోగి.ఒక గొప్ప కంపెనీలో ఉద్యోగం దొరికినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు. కానీ అది కొద్దికాలం మాత్రమే అని తనకు తర్వాత అర్థం అయింది.ఒక రోజు ఆఫీస్ లో తను చేసే వర్క్ కంప్లీట్ కాలేదని వాళ్ళ బాస్ అరిచాడు.అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ అందరూ తననే చూశారు ...మరింత చదవండి


-->