సౌర కుటుంబం

Drishti Telugu మాతృభారతి ధృవీకరణ ద్వారా తెలుగు Short Stories

మన సౌర కుటుంబం 4.6 బిలియన్ సంవత్సరాల ముందు ఏర్పడింది. గ్యాస్, డస్ట్, ప్లాస్మా వున్న మాలిక్యులర్ క్లౌడ్ లో జరిగిన గురుత్వాకర్షణ శక్తి వల్ల మన సౌర కుటుంబం ఏర్పడింది. మొట్ట మొదట మన సూర్యుడు ఏర్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత మిగిలిన గ్యాస్, డస్ట్ అంతా ఒక ప్లేన్ డిస్క్ లా అయి ...మరింత చదవండి